THÀNH PHỐ THUẬN AN BÌNH DƯƠNG | ‘THAY ÁO’, THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔI ĐỘNG